Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Үбэсэ тухай дуун

Үбэсэ тухай дуун

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Мэри ХАМГУШКЕЕВА

ҮБЭСЭ ТУХАЙ ДУУН

dsc05447Үлгы тоонто Үбэсэмни

Үльгэрэй һайхан орон юм даа.

Элдин үргэн талаараа

Энгэртээ сэсэглээд байна ха гү?

 

Айха хадатай Үбэсэмни

Аяар холоһоо харагдана даа.

Аятай хоншууханаар анхилаад,

Ая гангаар бүрхөөгдэбэ ха гү?

Баасгай уулатай Үбэсэмни

Баабай, иибиин нютаг юм даа.

Сарюун үргэн талаараа

Сэсэглээд намайгаа хүлеэнэ аа гү?

Тайлгата урда бооримни

Тайлгаяа тайхаа байна гү?

Хүбүүд болон басагадаа

Холын замһаа хүлеэнэ ха гү?

dsc05273Аршаан Горхонтой Үбэсэмни

Аажамханаар урдаад һайхан юм даа.

Аршаанта уһыень амталаад,

Арадни омогтой, зоригтой юм даа.

 

dsc05462УГАЙНГАА СОЛО ДУУДААРАЙ

Таряан далайтай Шонтогорой гүбээ

Таряаша малшадай тоонто.

Баасгай, Горхон, Борохаал, Үбэсэ

Буряад зоной баян бууса.

Аба эжын хэшэгтэй, буянтай

Ая гангаар анхилһан нютаг.

Бөө дархашуулһаа үндэр заяатай

Баян түүхэтэй Түүхэйтэн.

Тайлгаяа тайдаг тайлгата бооритой

Түргэн Хара Бахуунайн

Тулга боложо арадтаа түүхэтэй.

Сахюусан боложо үгэһэн хүүгэдтээ

Сагаан Нуурай төөдэйнэр алдартай.

Үбэсэ голой Долоон үбгэд зондоо

Үлгэн дайдын найжа болоһондоо суутай.

Үбэсын голые зубшан зурыһан

Үндэр набтар гүбээ дабаанууд.

Үргэлжэ сэлхыһэн нуур нуурмагууд

Үргэн талаар бэлшэһэн үхэр малнууд.

Агта хүлэгүүдэй туруунуудай түбэрөөн,

Азаргаар адуунай хонхын ханхинаан,

Трактор машинын талада таршаганаан

Түрэл нютагайм һаруул нюур шарай.

Аян замай алиш харгыда

Ая гангата нютагаа һанаарай,

Үргэн дэлхэйн алиш газарта

Угайнгаа соло дуудаарай!

 

 

 

 

Notice: Undefined index: vote-post-5889 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(5 голосов, в среднем: 2.2 из 5)