Манай уг Онгой


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал"-"Моя родословная" Интернет конкурсдо. Эрхүүгэй можын Усть-Ордагай округой Оһын аймагай Үбэсын һургуулиин 5-хи классай һурагша Тармашкинова Маша, Борохаалай һургуулиин 3-хи классай һурагша Вика Бельгаева хоёрой зохёохы ажал. Видеобэшэлгэ номинаци.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(4 голоса, в среднем: 5 из 5)