Таабаринууд


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC_0561Хадын саана ханхир гээ,
Халюун малгай ебхэс гээ.
(үбһэ сабшаха)
Түнтэгэрхэн һамган
Түмэн мүнгэтэй.
(тибһэнэй хонхо).
Хорхоодойе хорин хүн мордохуулаа.
(Үмдэ үмдэхэ).
Хада руу харгааһа шэрэбэ.
(Үһэ һамнаха)
Шагнадай һамган һайхан хүрьгэнтэй.
(Шэхэ һиихэ хоёр).
Могой модо орёогоо.
(Бэһэлиг)
Галай хажууда галзуу хүбүүн.
(Хабшаг).
Монсогорхон хүбүүн моринһоо хурдан.
(буугай һомон).
Ойдо оодон нохой хусаба.
(модо сабшаха).
Улаан бургааһан уруугаа ургаа.
(үнеэнэй һүүл).
Гунжан үнеэнэй хэбтэһэн газарта
Гурбан жэлдэ ногоон ургабагүй.
(Түүдэгэй һуури).
Айл бүри тэбхэ сай.
(Тогооной барюул).
Өөдөө хараһан жипуурга,
Уруугаа хараһан гуйбуурга,
Хоёр хурга багтахагүй жиипурга).
(Хутага, хутагын гэр).

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)