Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Лхамасу Батуевнатай hонин уулзалга

Лхамасу Батуевнатай hонин уулзалга

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

 

DSC04924Намарай намжаахан нэгэ yдэр, октябриин 10-да 54-дэхи hургуулида буряад хэлэнэй yдэрлиг болобо. Энэ үдэр багшанар, үхибyyд элдэб үнгын гоёлой тэрлигээ үмдэhэн

баярай жагсаалда зогсобо.  Алдарта уран зохёолшо Даши-Рабдан Батожабайн наhанай хани нүхэр Лхамасуу Батуевна Батожабай  54-дэхи hургуулида  айлшаар морилоо ха юм.

Энэ намар 90 наhанайнгаа ой тэмдэглэhэн Лхамасуу Батуевна  сарюун  дорюун зандаа, үхибүүдтэй уулзаhандаа баяртай, уриханаар энеэбхилэн иигэжэ хѳѳрэбэ:

Даши-Рабдан Одбоевич олон ном, зүжэгүүдые бэшэhэн, «Адуушанай дуун» гэжэ кино табиhан юм. Эсэгын дайнай үедэ  самоледоор ниидэжэ, байлдаанай тэмсэлдэ дайшалхы габьяатай байгаа. Дайнай hүүлээр ехэ ажал хээ hэн. «Тѳѳригдэhэн хуби заяан» гэжэ гурбалжан ном бэшээ юм. Иигэжэ тэрэнэй зохёохы ажал мартангүй, дурсажа байхадатнай тон ехэ баярланаб.  Буряадаараа  хѳѳрэлдэхэ, шyлэг уншаха, дуу дуулалдаха – ямар бэрхэ үхибүүд гээшэбта. Ажал хэрэгтээ амжалтатай, зол жаргалтай, элyyр энхэ ажаhуухатнай болтогой.

Арбадахи классай hурагша Сэсэгма Санжиева Даши-Рабдан Батожабайн дайшалхы ба зохёохы ажал хэрэг тухай хѳѳрэбэ. Тус hургуулиин директор Людмила Бадмацыреновна Дашидондокова  Лхамасуу Батуевнада баярые хүргѳѳд, гарыень сагаалжа,  бэлэг бариба.

Силами учащихся была поставлена сценка «Миисгэй» по рассказу Д.Батожабая. Тугуд Раднаев, ученик 5-го класса  был талантлив в роли Муура багша, Номина

5-хи классай hурагша Тугуд Раднаев Даши-Рабдан Батожабайн «Миисгэй» гэжэ yгyyлэлээр Муура багшые шадамар бэрхээр наадаба, Номина Даширабданова, Вячеслав Антипов хоёр хулганаанууд боложо наадаба.

Эрдэни Дамбаев, Евгения Дугарова концертые хyтэлэгшэд ульгам буряад хэлээр yреэлнyyдые хэлэбэ.  Мунко Нанзатович Бальжинимаев Даши-Даба Мункоевэй «Эжы тухай дууе» сугларагшадай уяртар уншаба. Yхибyyд халуун альга ташалгаар багшаяа дэмжэбэ.  Балдан Мунсулов гоёхоноор буряад дуу дуулаба. Батор Очиров, Баярма Намсараева, Сэсэгма Санжиева,  Евгения Дугарова гэгшэд «Баяд» гэжэ монгол  хатар хатарба.

Лхамасу Батуевна Батожабай багшанарта, hурагшадта баярые хyргѳѳд, hургуулиин номой санда номуудые бэлэглэбэ.

 

 

 

Notice: Undefined index: vote-post-3705 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)