“Алтаргана” нааданай түүхэ шэнжэлэгдэнэ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC02330"Буряадай "Алтаргана" наадан, тэрэнэй түүхэ, үрэ нүлөө" гэһэн сэдэбээр Олон Улсын эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан Улаан-Баатар хотодо энэ оной июлиин 16-да Монголой гадаада харилсаанай яаманда болобо. Хуралай ажалые "Алтаргана-2014" нааданай зохёохы хорооной гэшүүн, Буриад Судлал академиин президент, профессор М.Одмандах хүтэлбэ. "Алтаргана-2014" нааданай зохёохы хорооной дарга М.Хүдэрбаатар Монголой Юрэнхылэгшэ сайд Норовын Алтанхуягай амаршалга дамжуулба.

"Алтаргана" нааданай эхи табигша, Буряадай соёл хүгжөөхэ жасын президент, профессор С.Билигсайханай "Алтаргана" наадан арадуудай хоорондохи дипломати хүгжөөнэ",  профессор А.Оюунтунгалагай "Алтаргана" нааданай үнгэрһэн үе, мүнөөдэр ба ерээдүй" гэһэн элидхэлнүүд һонирхол дүүрэн соносогдобо.

 

Эрдэмтэд гээшэмнай сэсэн мэргэн бодолтой, һонор гүн ухаатай улад байна гэжэ баясажа, булагай арюухан уһанһаа ундалһан мэтэ сэдьхэжэ шагнабабди. Б.Сумьябаатарай "Бодон гэдэг үгын удха", Д.Ц.Бороноевагай "Алтаргана" наадан соёлой харилсаа холбоо, ёһо заншал һэргээхэ түлхюур мүн" гэһэн элидхэлнүүд бултанай анхарал татаба. 

"Мүнгэн тобшо" сайтын автор Намжилма Бальжинимаева "Буряад хэлэн - "Алтаргана" нааданай  хэлэн" гэжэ элидхэл соогоо буряад хэлэн тухай һанаата болодог асуудалнуудаа олон улсын эрдэмтэдэй урда хөөрэһэн байна.

Намжилма Нанзатовна Монгол гүрэнэй "Хүндэтэ тэмдэг" гэһэн медаль шагналда хүртэбэ.

Энэ хуралдаан дээрэтабигдаһан элидхэлнүүдые "Буриад Судлал" гэжэ сэтгүүлдэ уншажа болоно.

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)