Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 БУРЯАД АЯЛГАМНАЙ ҺАЙХАН ДАА…

БУРЯАД АЯЛГАМНАЙ ҺАЙХАН ДАА…

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

НАЯН-НАВАА Арадай дуу Бадма=Ханда Аюшеева дуулана.
Заян заян заяанай
Зааханаймнай аянга
Наин-наваа хоёрнай
Заяанаймнай нютаг лэ
Байдан-байдан байдалай
Бааханаймнай аянга лэ.
Бада Егоо хоёрнай
Буряадаймнай нютаг лэ.

ЗАХЯА ДУУН Үгэнь Г.Чимитовэй, Хүгжэмынь П.Дамирановай Жаргал Бадмацыренов дуулана.
Аян замда, инагни,
Азатай һайн ябаарай.
Алас холын газарһаа
Айл аймагтаа бусаарай.
Дабталга Хүрөөд намдаа ерэхыеш
Хүлеэн, хүлеэн байхалби.
Халзан, халзан хараараа
Хада, уулы дабаарай.
Халуун мэндым абаһаар
Харюу бэшээд табяарай.
Дабталга.
Зүгэй холо хизаарта
Зүрхэеэ шим гамнаарай.
Зүлгэ ногоо гэшхэһэн
Зүргэеэ бү мартаарай.
Дабталга.

САГААЛГАН
Үгэнь Г.Чимитовэй Хүгжэмынь Наран-Баатарай Дэмбрэн Ринчинова дуулана.
Газаамнай - үбэл:
Газарнай саһан дор дууранал.
Хүндэтэ Шэнэ жэл ерэжэ,
Хүн зоноо хүхеэжэ байна лэ.
Дабталга:Сагаалган, сагаалган
Бурхандаа мүргыт.
Сагаан эдеэгээ дэлхэйдээ үргыт.
Сагаалган, сагаалган
Саяан дээгүүр сахилна,
Байгал дээгүүр бадарна.
Досоомни - хабар...
Доһолһоор морилхо дүтэлөө.
Хонидной эбтэйгээр эхирлээ,
Хорёондоо олоороо һүрэглөө.
Дабталга.
Зосоомни - дуран...
Золтой жэл оршобо янзатай.
Хоюулаа инагни зэргэлээд
Хододоо ябаеы жаргалтай.
Дабталга.

САЛХИТАЙ НАМАР Буряад арадай дууе Айлтагүйн Нумаа дуулана
МИНИИ НЮТАГ Буряад арадай дууе Дашима Соктоева дуулана
СЭГНЭБЭЛБИ Үгэнь Г.Чимитовэй Хүгжэмынь Наран-Баатарай Баярма Раднаева дуулана

ЗАХЯАЕМ БҮ МАРТААРАЙ Үгэнь Д.Улзытуевай Хүгжэмынь Б.Гомбоевой Долгор Кунтохиева дуулана
Эмнигынь мэдэнгүй гэндэбэш, зүү -
Эмээлдээ тэгшэхэн һуугаарай.
Эдирхэн наһандаа гэндэбэш,зүү -
Эсэгынгээ нэрые һанаарай даа.

Заншалынь мэдэнгүй гэндэбэш, зүү -
Захяаем бүүхэн мартаарай.
Залуухан наһандаа гэндэбэш, зүү -
Зангыень мэдээд ябаарай даа.

Үелһэн гансадаа дурлабал, зүү -
Үгөөрөө нэгэхэн байгаарай даа.
Үнгэрһэн наһаяа мартангүй, зүү -
Үхибүүдтээ захяагаа хүргөөрэй даа.

ДУУТА НУУР Дандар Бадлуев дуулана
МИНИИ ОХИН ҺАЙН ХҮН БОЛООРОЙ Сэсэг Халзанова дуулана
УУЛЗАЛГЫН УРДА ТЭЭ Үгэнь Б-М.гончиковай Хүгжэмынь Б.Батодоржиевай Бадма-Ханда Аюшеева дуулана
БАГ НАСАА ХАЙРЛАЖА БАЙНА Батболдын Оюунбилиг дуулана
АБАМ, ЭЖЫМ ХААНАБТА? ДЫМБРЫН РИНЧИНОВА ДУУЛАНА

Notice: Undefined index: vote-post-3435 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. ЕГОО гэжэ ямар нютаг бэ ? Хаана байдаг бэ ? Хэн мэдэхэб, бэшээрэйгты, заа гу ? БАДА гэжэ- энэл Хёлгымнай Бада нютаг бэзэ ? Ушоошье ондоо газараар Бада гээд байдаг...