АРАДАЙ АМАН ҮГЫН АБДАРҺАА


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

АРАДАЙ АМАН ҮГЫН АБДАРҺАА
ОНЬҺОН ҮГЭНҮҮД
Булганай эдеэлсэ
Буурал хадын оройдо.
Халюунай эдеэлсэ
Харахан далайн оёорто.

Ногоон далайн оёорто
Номин шулуун эрдэни.
Сагаан далайн оёорто
Сахюур шулуун эрдэни.

Залхуугай газаа -
Түлеэн үгы.
Залгидагай гэртэ -
Эдеэн үгы.

Хада һайта - үнэгэн,
Хадам һайта - хүрьгэн.
Эсэгэ һайта - хүбүүн,
Эхэ һайта - басаган.

Хатуу хүн засаг бариха,
Харуу хүн зөөри бариха.

Уһа түлеэнэй дүтэнь дээрэ,
Худа урагай холонь дээрэ.

Үритэй хүн хүнэй үри бү хэлэ,
Бэетэй хүн хүнэй бэе бү хэлэ.

Нэрээ хухаранхаар,
Яһаа хухара.

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
 1. Saikhaan...
  Bid neg l Mongolchuud...
  Bakharkhdag...

 2. Хунэй ухибуун, гэр булын дуратай хун, аба эжын haнаха хунин, хугшэн хуунэй дуратай ашанинь.

 3. Тиимэ тулеэн дутэ , худанар холо болоходоо. Дутэ болохо.