Елена Цыбикжаповагай шүлэг


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4864

ЭЖЫМНИ ҺҮҮЛШЫН ЗАХЯА

...Эжымни гэрэлээ алдаагүй

һайхан хүрихэн нюдөөрөө

Энхэржэ, намайгаа намаяа эрхэлүүлжэ,

альгаараа хасарым эльбэжэ,

Энэ мүнөө хэбтэшэһэндээ

өөрыгөө зэмэтэйдэ тоолоһондол,

Эгээл тиимээр, юундэшьеб,

эжымни һанагдаа бэлэй даа.

Эжымни һүүлшын захяа,

этигэл,  найдалай захяа:

"Басагамни, дүүнүүдээ харалсаарай,

эгэшэ хүн гээшэш!

Болгоожол дэлхэйдээ жаргахадаа,

дүүнэртээ туһалжа ябаарай.

Алеэ, басаганаймни  альган

алта мүнгэ адхадаг лэ гээшэ!

Алта мүнгэнһөөнь дүүнэртээ

һарбайжа байгаарай даа",-гээд

Эжымни гарыемни эльбэжэ,

хөөрхымни, хэбтээ бэлэй даа.

Эжымни намдаа захиһан,

үри бэенэрээ хайрлаһан

Эхын ехэ найдалай

эжымни һүүлшын захяа бэлэй даа.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Тугнын басаганай шүлэг уншаад, зүрхөө доһолгонгүй, нулимсаа унагаангүй байхын аргагүйл дээ!!

  2. Елена Гончиковна! Танда баярые хүргэнэбди!