Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Тэнгэриин бэшэгэй узэсхэлэн

Тэнгэриин бэшэгэй узэсхэлэн

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4880Эрдэм бэлигэй үндэһэн Монгол бэшэг,
Эзэн Чингисэй баталһан Тэнгэриин хэшэг!
Улад Буряадай дээдын бахархал – омог,
Урда сагһаа дамжан ерэһэн Ехэ бэлэг!

Хуушан монгол бэшэгэй уран бэшээшэдэй каллиграфиин үзэсхэлэн Буряад орондомнай эгээл түрүүшынхиеэ дэлгээгдээ.  Мартын 24-hоо 27 болотор Буряадай түүхын музей соо болоhон үзэсхэлэн хужарлан үзэhэн  тухайгаа  та олондо hуулдэ хоорэхэб. Нанзадай Бальжинима абынгаа  нэрэ обог, Сагаангууд отогой дуу хубуудэйнгээ Мунхын, Балчиндоржын, Улаалзай хугдууд отогой Батын Галсан нухэрэйнгоо, турэhэн хубуудэйнгээ Володи Бальжинима хоёрой нэрэнуудые энэ тэнгэриин бэшэгээр гоёор зураглуулжа бэшуулжэ абаhандаа  баясанаб, Та олонтой энэ баяраа хубаалдажа зурагуудые табибаб. Уншажа шадаха хунууд уншаарайгты. Ямар сайхан, ямар гайхамшаг гоё буряад-монгол бэшэгтэй гээшэбибди!

 

Notice: Undefined index: vote-post-2842 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Ундэhэн монгол бэшэгнай . Угайнгаа haрбаалжан иигээд бэшуулхэби.