Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ЭХЫН АЧ ХАРЮУЛСАН ЗАЛЬБАРАЛ

ЭХЫН АЧ ХАРЮУЛСАН ЗАЛЬБАРАЛ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

402315_253699784698891_324338308_n“БУРЯАД ҮНЭНЭЙ” ХУУДАҺА ИРАХАДА ҺОНИН ДАА...
1992 оной апрелиин 2. Галина Дашеевагай толилолго.
Табадугаар Далай ламын эхэдээ зальбарал гээд зохёоһон ном. Монголой Забхан аймагта олдожо, нэгэдхэгдээд, 1958 ондо хэблэгдэһэн түүхэтэй.
ЭХЫН АЧ ХАРЮУЛСАН ЗАЛЬБАРАЛ
Абарал алгасалгүй,
Арюун сагаан хэбэлы дэгээн
Арбан сара дэгээжэжүү
Арай ядан нарайлагсан
Ачита эжы мину,
Согоорхой зулай мину эльбэжү
Яса болгогсон,
Сүн эеэн сагаажуу
Сами сугын арса болгогсон
Ачита эжы мину,
Хүхэ усан мэтэ нюдэн мину
Хүхэн эеэн сүүе дусаалгаж,
Сэсэгы хара нюдэ болгогсон
Одбол сэсэг мэтэ Учирхаяа бэрхэ
Ачита эжы мину.
...Хун галуу мэтэ
гангинахые доро мину
Хулмалзан ягаараа
Шэмэгүүлэгсэн ачита эжы мину,
Худаг усан хоёрто
Мэдэлгүй хүрхы мину
Хургуута бүргэд мэтэ
шэгүүрэн абагсан
Ачита эжы мину.
Эрхим дэгээд лам
доро мэргэжүү
Эльгэн түрэлы мину
танигуулаж,
Хүн болгосон ачагы
Харигуулах мину болтогой!

Notice: Undefined index: vote-post-2615 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)