Рахмет Шоймардановай шүлэгүүд


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9990Ш О Р О Й

Хасарни ногооной

хуурай бэшэгээр дараатай һэн-

хожомынь уршалаа

болон тодороо юмэл.

Адхадаа бажууһан

боро шоройгоо угтаа

байхал наһаараа

нарилан абажа ябаһандлиб.

Талаяа дэрлээд

түр зуурахан нойрсохо

сагай ерэбэл,

сагаан һанаата инагни

тэрээхэн адха

шоройгоо дээрэһээм адхажа,

эхэ газартайм

энхэ мүнхэдэм ниилүүлхэл...

Т Ү М Э Р

Хайра дуранһаа

хайлаһан түмэртэл

зүрхэмни заримдаа

зөөлэн, уян лэ.

Гал нурмавдаа

газар дэлхэйе

багтаан шэнгээхэ

баатар хабатайл...

Салир түмэртэл

сэбдэг хүйтэн лэ

зүрхэмни заримдаа...

зобохо үедөө-

замби түбидөө,

зонойнгоо заяанда

этигэхээ болёод,

энхэржэ сүхэрөөд...

Хүйтэн, халуунайнь

тэнсүүри оложо,

тэгшэ дулаахан

ульһатай ябаһайб.

Хөөрхы зүрхэмни

адха хүрьһэндэл

ургуулхал тиихэдэ

алим жэмэс -

хүнэй жаргал,

хүнэй гажарал.

Хүнэй эгүүридэ

һунаха наһые...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(4 голоса, в среднем: 3.3 из 5)