Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Рахмет Шоймардановай шүлэгүүд

Рахмет Шоймардановай шүлэгүүд

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9990Ш О Р О Й

Хасарни ногооной

хуурай бэшэгээр дараатай һэн-

хожомынь уршалаа

болон тодороо юмэл.

Адхадаа бажууһан

боро шоройгоо угтаа

байхал наһаараа

нарилан абажа ябаһандлиб.

Талаяа дэрлээд

түр зуурахан нойрсохо

сагай ерэбэл,

сагаан һанаата инагни

тэрээхэн адха

шоройгоо дээрэһээм адхажа,

эхэ газартайм

энхэ мүнхэдэм ниилүүлхэл...

Т Ү М Э Р

Хайра дуранһаа

хайлаһан түмэртэл

зүрхэмни заримдаа

зөөлэн, уян лэ.

Гал нурмавдаа

газар дэлхэйе

багтаан шэнгээхэ

баатар хабатайл...

Салир түмэртэл

сэбдэг хүйтэн лэ

зүрхэмни заримдаа...

зобохо үедөө-

замби түбидөө,

зонойнгоо заяанда

этигэхээ болёод,

энхэржэ сүхэрөөд...

Хүйтэн, халуунайнь

тэнсүүри оложо,

тэгшэ дулаахан

ульһатай ябаһайб.

Хөөрхы зүрхэмни

адха хүрьһэндэл

ургуулхал тиихэдэ

алим жэмэс -

хүнэй жаргал,

хүнэй гажарал.

Хүнэй эгүүридэ

һунаха наһые...

Notice: Undefined index: vote-post-2591 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3 из 5)