Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Рахмет Шоймардановай шүлэгүүд

Рахмет Шоймардановай шүлэгүүд

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9990               Г А Л

Гал гуламтам, инагни,

гансахан ушааг бэшэл даа -

бүрүүлые гэрдэхэ хүсэтэй

баяртайш,гунигтайш  нюдэдшнил!

Хээрэ түлиһэн түүдэгһээ

хүсэд дулаасаха аргагүйш һаа,

хөөрхэн нюдэдэйш дулаанда

хүлшөөдэг хүм даа сэдьхэлээ.

Хэзээ дэгжэһэн түүдэгүүд хаб

хэрзэгыш, зөөлэнш нюдэдшни?

Алихан зүгэй һэбшээндэ

анхан ошо бутараа һэм?

Галабай саана эжышни

сахюур хэтэеэ сохижо.

сая үеэр дамжуулан,

намда заяаһан шэнгил.

Мандаладал хаа яа үзэгдэдэг

монсогорхон сэсэгы соош

задарха, бүхэхыем залагша

зурхаймни зураатай аалам?

 

М О Д О Н

Тоонымни утаан

тэнгэри өөдэ

һаглагар модондол

һунан ургахадань,

үрэ зүрхэнһөөм

үлгэн дэлхэйн

модон бүхэниинь

үндэһэлөө гэнэб.

Үдэшэ, үглөөнь

мохитойхон түлеэгээ

түлиһэн эхэнэрнүүдэй

гарнууд иимээр лэ -

гайхыш юрэ! -

модоной мүшэрнүүдтэл,

хүхэрэн намаалаад,

хагдаран хатадаг бэлэй гү?!

Модон үлгыһөө -

модон хуурсаг руу...

Мүхэреэн дэлхэй

мүнхэ табилан...

Дуугай һуунаб

долонтоһон зүрхэнэйнгөө һүүдэртэ...

 

Notice: Undefined index: vote-post-2587 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)