Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Дугарма Батоболотовагай шүлэг

Дугарма Батоболотовагай шүлэг

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF3919
ЖАРГАЛ ЦЫНГУЕВНА ЦЫНГУЕВАДА ЗОРЮУЛГА
Алтан дэлхэйн нойрhоо hэрин.
Арюун агаараар анхилан байхадань,
Саhан хүнжэлоор халуудажа сэлин,
Сагай hайханиие хүлеэн угтахадань.
Сэлгеэхэн хабар Нууртын эхиндэ,
Сэбээн Сэнгын гэр бүлэдэ
Басаган үри - баярай hүлдэ
Бархиран шашхаhаар мүндэлоо бэлэй.
Тэрэ холын гушан наймадахи ондо
Тэнюун hайхан ерээдүйдэ этигэн,
Жаргал нэрэ жаахан басагандаа
Жаргалдань найдан үгоо бэлэй.
Ажабайдалайнь ореохон жэлнууд
Аалихам hубариhаар үнгэржэ эхилээ.
Дунда-Агын эхин шатын,
Урда-Агын, Агын дунда hургуулинууд,
Оорынь түрүүшын багшанар
Зүүдэн шэнги hанагдана:
Базар багша угтан абаа,
Базарай Юндэн дурбэдэхиие дуургуулээ.
Наhанай эрьесэ жэгтэй даа:
Эхин дээрээ аргаахан
Эрьелдэхэ бүреэ түргэдэхэ,
Намнажашье хүсэхын аргагүй.
Жаргалтайт даа, Жаргал Цынгуевна!

Notice: Undefined index: vote-post-2471 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)