Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Хүүхэн түрэһэн хубимни

Хүүхэн түрэһэн хубимни

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Агын тойрогой абьяас бэлигтэн

Агын тойрогой абьяас бэлигтэн

 

Агын тойрогой Сахюрта нютагай  мэдээжэ уран шүлэгшэн Дугарма Батоболотовагай шүлэгүүдынь дуун болоод холо ойро нютаг нугаар зэдэлжэ байдаг юм. Тэрэнэй зохёоһон дуунууд түрэ найр дээрэ, тэбхэр ойн баярай наадан дээрэ арад зон дуулажа, үргэн олониитэ шагнажа баясадаг  байна. "Хүүхэн түрэһэн хубимни" гэжэ дуун мүнөөдэр Та бүгэдэнэй анхаралда табибаб.

Ольга Тангатовагай хүгжэм.

 

 

Абамни эжымни хоюулаа,

Арюухан нютагни дүнгэлсэн,

Аляахан басаган намайе

Алтанхан дэлхэйдэ түрөө һэн.

Хүүхэн түрэһэн бэемни

Хубияа харида оложо,

Хүнэй хүбүүнэй угые

Хүндэлэн дамжуулнаб хүүгэдтээ.

Эсэгын нэрэтэ хүбүүе,

Энхэрэн хайрлаха басагые,

Эльгэлэн хаража жаргаха

Эхэнэр хүнэй хубил даа.

Хүүхэн түрэһэн бэемни

Хубияа харида оложо,

Хүнэй хүбүүнэй угые

Хүндэлэн дамжуулнаб хүүгэдтээ.

Notice: Undefined index: vote-post-2394 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)