Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Юртэмсын гурбан…

Юртэмсын гурбан…

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9172
ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ДОШХОН
Эрьеһээ халиһан уһан дошхон,
Эмээлээ хобхолһон морин дошхон,
Эрэеэ голоһон эмэ дошхон.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН БЭРХЭ
Шулуун дээрэ ногоо ургуулха нэгэ бэрхэ,
Уһан дээрэ гал түлэхэ нэгэ бэрхэ,
Үхэрэй эбэр дээрэ саһа тогтоохо нэгэ бэрхэ.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ТЭНЭГ
Эрхим тэнэг мориёо магтадаг,
Дунда тэнэг һамгаяа магтадаг,
Адаг тэнэг бэеэ магтадаг.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ХҮХЭ
Уудам дэлхэйн тэнгэри нэгэ хүхэ,
Унтарха галай дүлэн нэгэ хүхэ,
Урдаха голой уһан нэгэ хүхэ.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН АРЮУН
Ургажа байгаа арса нэгэ арюун,
Ууяжа байгаа хүжэ нэгэ арюун,
Урдажа байгаа уһан нэгэ арюун.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН БҮХЭ
Хүрьгэн хүбүүнэй хүзүүн бүхэ,
Хүрэл шулуунай амин бүхэ,
Хүнэй малай нюрган бүхэ.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ХАРАНХЫ
Номгүй сээжэ харанхы,
Хонигүй айлай хотон харанхы,
Хойшоо хараһан нүхэн харанхы.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН БАЯН
Газар үндэһөөр баян,
Тэнгэри одоор баян,
Далай уһаар баян.

Notice: Undefined index: vote-post-1947 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)