Үхибүүд Цырендулма Дондогойн шүлэг уншана


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Яруунын аймагай Эгэтын Адаг нютагай жаахан үхибүүд Буряадай арадай яруу найрагша Цырендулма Дондогойн шүлэгүүдые шадамар бэрхээр, уран гоёор уншана. Эдэ үхибүүдые шүлэг уншажа, таабари таалсажа, дуу дуулажа һургадаг хүмүүжүүлэгшэ Баярма Цыдендамбаевна Будаева мүн.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)