Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Буряад хэлэнэй олон улсын үдэрнүүд Монголдо болоно

Буряад хэлэнэй олон улсын үдэрнүүд Монголдо болоно

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

amin toontoЭнэ оной 11 сарын 22-23-да Монгол Уласын ниислэл Улаан-Баатарта “Буряад хэлэ-аялгуу хэрэглээнэй асуудалнууд” гэһэн гаршагтай эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан болохонь. Энэ хуралдааниие Монголой Буриад Судлалын Академи, “Амин тоонто” түрэ бусын байгуулга, буряад хэлээр MN2 телевидениин дамжуулга, Монголдо байдаг Буряад Республикын түлөөлэгшэ эмхидхэнэ.
Монгол гүрэндэ һүүлшын 6 жэлэй туршада Буряад Судлалын академиин эдэбхи үүсхэлээр Буряад хэлэ-аялгын олон улсын үдэрлиг жэл бүри үнгэрдэг юм. Буряад хэлэн- гүрэнэй хэлэн гээд манай Буряад Республикада хуули соо хэлэгдэһэн гээшэ. Харин Монгол гүрэндэ буряад хэлэ-аялгуу гээд нэрлэгдэнэ. Энээн тухай зүб тээшэнь ойлгохо байхат гэжэ найданаб.
Буряад хэлэнэй олон улсын үдэрнүүдэй үедэ даяаршалжа байгаа энэ сагта буряад хэлэ-аялга үлдээхэ, хойто үедээ хадагалан дамжуулха асуудалнууд, түүхэ, ёһо заншал гээд олон асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэдэг юм. Монголдо ажаһуудаг бага яһатануудай хэлэн дээрэ ЮНЕСКО-гой дэмжэлгээр теледамжуулганууд нэбтэрүүлэгдэнэ. Хуралдаан дээрэ телевизийн нэбтэрүүлгэ тухай, дамжуулгын ямар хэмжээндэ байһан тухай, саашадаа ямар аргаар энэ хэрэг һайжаруулхаб гэхэ мэтэ асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэхэ байна.
МҮОНТ-ийн 2-р сувгийн захирал Ц.Лхагвадаш, Буриад Судлалын академиин юрэнхылэгшэ, доктор М.Одмандах гэгшэд Бага Хуралые нээхэ юм.
МУИС-ийн МХСС-ийн Эх бичиг судлалын танхимийн багша, профессор Г.Гантогтох “Монгол улс дахь буриад хэл-аялгууны хэрэглээний өнөөгийн байдал”, Ж.Эрдэнэцогт – MN2 суваг телевизийн юрэнхы редактор, С.Алтансүх - MN2 суваг телевизийн юрэнхы найруулагша “Үндэсний цөөнхөд зориулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж байгаа байдал, чиг хандлага”, Л.Ц.Халхарова – ОХУ-ын БУИС-ийн Уран зохёолой танхимай эрхилэгшэ, доцент “Буряад хэлэн дээрэ гарадаг теле-дамжуулгануудай онсо шэнжэ”, Ч.Энхзул – МN2 суваг телевизийн хөтлөгч, редактор “Буриад хэл-аялгуугаар нэвтрүүлэг бэлтгэхэд гарч буй бэрхшээл, даван туулж буй туршлага”, Л.Оюунцэцэг – Буриад судлалын академийн эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, МУИС-ийн докторант “Монгол дахь буриад нэвтрүүлгийг нийгэм соёлын анторпологийн үүднээс шинжлэх нь”, Б.Б.Будаин – ОХУ-ын Буриад улсын их сургуулийн Буриад хэлний тэнхмийн багш, доцент “Олониитэдэ дамжуулдаг хэрэгсэлнуудэй ажалшадые буряад орондо бэлдэлгэ”, М.Одмандах – БСА-ийн Ерөнхийлөгч, МУБИС-ийн МоСС-ийн
“Сэтгүүлзүйн тэнхмийн багш, доктор “Нэвтрүүлгийг боловсронгуй болгоход нэмэрлэх санал”, Т.Батзориг – МҮОНРТ-ийн Мэдээлэл судалгааны төвийн дарга “MN2 суваг телевизийн үзэгчдийн судалгааны талаар товчхон”, Г.Батцэрэн – СУИС-ийн багш, доктор, дэд профессор “Зурагт, радиогийн соёл урлагийн нэвтрүүлгийн тухайд”, Р.С.Романова ОХУ-ын Буриад улсын Засгийн газрын ажилтан “Буриад орондо хэлэнэй талаар ажаябуулга”, В.Д.Патаева – ОХУ-ын БУИС-ийн Буриад хэлний тэнхмийн багш, доктор доцент “Буряадын удха зохёолой хэлэнэй мунөө үеын байдал”, Н.Н.Балжинимаева – ОХУ-ын БУ-ын “Мүнгэн тобшо” вэб хуудасны хүтэлэгшэ, сэтгүүлшэн “Буряад хэлийг хойто үедээ эвлүүлэн үлдээхэд интернэтийн үүрэг чухал болох нь”, А.Д.Эрдынеева – ОХУ-ын БУИС-ийн багша “Буряад теле-радио-дамжуулгануудай хэлэн тухай”, Ж.Ц.-Д.Дондокова – ОХУ-ын БУИС-ийн Боханы салбарын багша “Усть-Орда тойрогто гарадаг сонинуудай хэлэнэй асуудалнууд , Ц.Б.Базарова – ОХУ-ын БУ-ын Үндэсний номын сангийн ажилтан “Буряад хэлэ хари гурэнэй зонуудта зааха онол арга”, Жамьян Санжаа – ОХУ-ын Буриад улсын судлаач, докторант “Буриад аялгууны улс төр, нийгэм, эдийн засгийн үг хэллэгийн сан, түүнийг хөгжүүлэх бодлого” гэһэн элидхэлнүүд Буряад хэлэнэй олон улсын үдэрлигтэ хабаадагшадай анхаралда дурадхагдаха юм.

Монгол һайхан орондо. Монгол-япон дээдэ сургуульда уулзалгын үедэ.

Монгол һайхан орондо. Монгол-япон дээдэ сургуульда уулзалгын үедэ.

Notice: Undefined index: vote-post-1885 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Намжилма Нанзатовна, Монголоор сайн ябажа ерэгты, бага хуралда хабаадагшадта амжалта хусэе!

  2. Вы очень важную миссию исполнили