Давид Кугультинов Жаргал, зоболон үгөө һаань…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF1128

Хуушан хальмаг үльгэр сооһоо

Буурал сагаан хубилгаан үбгэнэй

Буужа ерээд, намда хэрбээ

Бүхы хүнүүдэй жаргал үгөө һаань,

Дуһалшье үлөөнгүй тэрэ жаргалаа

Дэлхэйн зондо тэгшээр хубааха һэм.

Газар дэлхэйн хамаг гашуудал

Гансахан монсогой болгон эблүүлээд,

Зүрхэндөө багтаа гэжэ үгөө һаань,

Зүрхэеэ галдажа, зоной зоболонгһоо

Юртэмсые хүнгэлхэ һэм.

Лобсон Тапхаевай оршуулга.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3 из 5)