СОНОМЫН УДВАЛ “ХАНИ НҮХЭРЭЙ ҮГЭ”


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Нугын хоёр ангир шэнги
Ганганажа ябая хоюулаа.
Нуурай хоёр хун шэнги
Эжэлшэжэ ябая хоюулаа.

Нарата дэлхэйн хүншье һаа,
Намдаа ши нарамни бэлэйш.
Юртэмсэдэ ори ганса түүниие
Юрөөлөөр намда заяаһан юм.

Гарташни түшэг боложо,
Гэртэшни шэмэг болоһуу.
Нэрэдэшни нэмэри боложо,
Бэедэшни хани болоһуу.

Хүдэлмэри байдал хоёрто
Хүнэй зэргэдэ ябая,
Хүбшын буга, һогоондол
Һэргэлэн сомор ябая,
Хүнэй хоёрхон үридэл,
Эбтэй һайхан ябая.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)