“МҮНГЭН ТОБШО” САЙТ ДЭЭРЭ УРАН ЗОХЁОЛ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

УТАХАН ОНОНОЙ ЭРЬЕДЭ...


"...ДУУЛАН ЯБАХАА ЭНДЭ ТҮРӨӨ ҺЭМ, ДУУШАН ХЭЗЭЭШ БАЙХАЛБИ..."

ЗЭЭРГЭНТЫН ШЭЛЭДЭ


РЕКВИЕМ Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЭМЭ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда унаһан манай эсэгэнэрэй, аханарай, хэтэдээ залуугаар үлдэһэн Совет Армиин сэрэгшэд, офицернүүдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдана.
Бэлигтэй поэт, сэдхүүлшэн Баатар БАТОЕВ буряад хэлэндэ оршуулба.

МОНГОЛ УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР

Монголой алдарта уран зохёолшо, Монголой гүрэнэй шангай лауреат, Монголой хүдэлмэриин баатар Лодонгийн Түдэвэй “Оройгүй сүмэ” роман болобол гайхамшагта уран бүтээл юм.

ЭНЭ БУРЯАД ЗОН ГОНШОГЛОДОНОЙ БАТСҮХ
Монгол Уласай Дорнод аймагай Дашбалбар нютагта түрэһэн. Худанса шарайд угай. Монголой Зохёолшодой эблэлэй гэшүүн.

БАЛЬЖАН ХАТАН

БАЛЬЖАН ХАТАН


Самбуугийн Алтанцэцэгэй үгэ
Дашацэрэнэй Сэндэрэй хүгжэм

Аажам таладаа ургаһан
Алтанхан ургы бэлэйш, Бальжан хатан.
Айдар залуухан наһандаа
Аласхан мордоо бэлэйш, Бальжан хатан.

РАБДАН РАБЖУЕВ НЮТАГНИ ҮЛҮҮ ҺАЙХАН

РАБДАН РАБЖУЕВ (1938-2001)
Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта түрэһэн.Һургуули дүүргээд, колхоздоо ...
АБА ЭЖЫМНИ АША ЮМ ДАА
РАБДАН РАБЖУЕВАЙ ШҮЛЭГ

РАБДАН РАБЖУЕВ БУРЯАД ХЭЛЭН

РАБДАН РАБЖУЕВ БУРЯАД ХЭЛЭН

АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ
Хүгжэмынь Монголой соёлой эрхим
Дашасэрэнэй Сэндэр зохёогоо.
Үгэнь Самбуугай Алтансэсэгэй
СССР-эй арадай артист Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ уласхоорондын 13-дахи конкурсын Гран при шанда хүртэһэн Дорнод аймагай Боржигон уг гарбалтай
ГАЛХҮҮ ГАНЗОРИГ дуулана.
ТЭНГЭРИИН ТАМГА

ТЭНГЭРИИН ТАМГА. ЗҮЖЭГ

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)