Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ЁҺО ЗАНШАЛ

ЁҺО ЗАНШАЛ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

ЁҺО ЗАНШАЛ

Эртэ урда сагһаа монгол угсаатан ёһо заншалаа наринаар сахидаг, ургажа ябаһан залуу халаанаа һургадаг байгаа юм. Үргэн уужам талые эзэлэн һуудаг зон ехэ хүндэмүшэ, тэдэнэр бүхы арга шадалаараа айлшадаа угтан, сэргэдээ буулгажа, хүлеэн абадаг заншалтай.

Гэрэй эзэн үүдэеэ нээжэ, хоёр гарайнгаа альга дээшэнь дэлгэжэ, гэртэ орохыень дурадхадаг. Ороһон айлшанаа гэрэйнгээ баруун талада гал гуламтаяа голлуулан һуулгадаг, харин өөрөө хоймор таладаа һуужа, амар мэндээ хэлсэн, зугаагаа үргэлжэлүүлдэг байгаа. Нэрэ алдар, ябаһан хэрэг тухай һурадаггүй ушар айлшанда дурагүйлхэһэн удхатай юм гэжэ буряад зон хэлсэдэг. Гэрэй эзэн эхэнэр түрүүшын аяга сай айлшандаа баридаг, удаань бусад зүйлэй хоол табидаг. Тиихэдэ айлшан хүн табагтай эдеэень дууһан эдингүй, заабол оёортонь үлөөдэг байһан. Хэрбэеэ гэр бүлэдэ холын харгыда хойнотожо ябаһан хүнүүдэй гэнтэ орожо ерээ һаа, үнинэй танил нүхэд шэнгеэр угтан абадаг бэлэй. Мүнөөнэй үеын залуушуул иимэ һайхан арадай заншалые мартангүй, сахин һэргээжэ ябаха ёһотой гэжэ һанагдана.

Notice: Undefined index: vote-post-115 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)