АРБАН ХОЁР ЕХЭ ХААДУУД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Лувсанданзанай “Алтан товч” номой мэдээгээр
12 ехэ хаад:
Тайчуудын Таргутай Хирилтуг,
Жүрхиний Сача бэхи,
Гурван Мэргидийн Тогтаха Бэхи,
Хэрэйдийн Ван хаан,
Жажиридын Жамууха,
Харлигуудын Арслан хаан.
Ойрадын Хутуга бэхи,
Хори түмэдийн Ботухатархун,
Уйгуудын Итүгүд,
Найманай Таян хаан,
Татаарын Мэгүжин сүүлт
х х х
ТАБАН ҮНГЭ:
Монголыг хүхэ, Хитадые улаан, Түбэдые хара, Солонгос сагаан, Сартуулые шара үнгөөр нэрлэсэн юм.
х х х
ХААН УУЛАНУУД
Хэнтий хаан уула, Богдо хаан уула, Хаан гард, Хаан тэнгэри, Хаан Хурмаста тэнгэри
х х х
МНТ 220 дугаар зүйлд:
Тэдэ эшэгы туургата уласые суглуулжа, бар жэлдэ Онон мүрэнэй хүбөөдэ юһэн хүлтэй сагаан туг намилзуулжа, Чингис хаандаа хаан нэрэ соло үгэбэ.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)