НАҺАНАЙ ТАБСАНГУУД

Арба наһан арбан улаан шагай, Бага балшар наһан. Бүхы ажал наадан, Ургажа ябаһан улаан бургааһан, Үндыжэ ябаһан эдир үетэн. Хори наһан хоёр хонгор һогоон Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан, Хорёод наһан холборхой, Харгын һалаа олонтой. Гуша наһан – гурбан галзуу шоно, Хүсэ шадал буурахагүй, Хүндэ хүшэр гэлтэгүй, Эсэхэ сусахые мэдэхэгүй, Юунһээшье сухарихагүй, Ажал хэхэ … Читать далее НАҺАНАЙ ТАБСАНГУУД