БАЗАР РИНЧИНОГО МҮНХЭ ДУРАСХААЛАЙ БАРИЛДАА ХАРАГШАД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DCIM100GOPROG0371157.JPG

DCIM100GOPROGOPR1094.JPG

DCIM100GOPROGOPR1102.JPG

DCIM100GOPROGOPR1055.JPG

DCIM100GOPROG0251050.JPG

DCIM100GOPROGOPR1101.JPG

DCIM100GOPROG0311098.JPG

DCIM100GOPROG0391161.JPG

DCIM100GOPROGOPR1100.JPG

Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиного мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан барилдаанда
алдар нэрэ солотой 174 барилдаашад Монголһоо, Саха (Якутия), Дагестан, Хакасия,
Тыва, Буряадһаа, Эрху можоһоо, Красноярск, Хабаровск ба Үбэр Байгалай хизаарһаа
ерээ юм. Тэдээн соо 12 улас хоорондын спортын мастернууд,45 Россиин спортын мастернууд,
93 мастерта кандидадууд барилдаа юм.
"БҮРГЭД" ФСК соо барилдаанда дуратайшуул олоороо сугларанхай байгаа.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)